Fundacja Zustricz (Klub Ukraiński w Krakowie)

Opublikowane przez admin5723 w dniu

Fundacja Zustricz (Klub Ukraiński w Krakowie)

Fundacja Zustricz (Klub Ukraiński w Krakowie)

Polsko – ukraińska Fundacja Zustricz została zarejestrowana w kwietniu 2016 roku, a powstała na bazie nieformalnej organizacji Klub Ukraiński w Krakowie. Pierwotnym impulsem do działania organizacji były tragiczne wydarzenia na Majdanie. Jej działania związane były ze wsparciem protestujących oraz zbiórkami pomocy humanitarnej dla Ukraińców, którzy ucierpieli w czasie tych wydarzeń oraz wojny na wschodzie kraju. Klub Ukraiński w Krakowie przeprowadził i zorganizował także wiele aktywności promujących kulturę ukraińską.

Dziś Fundacja Zustricz działa przede wszystkim na rzecz zbliżenia i współpracy polsko-ukraińskiej, przełamywania barier i stereotypów, budowania nowoczesnych, demokratycznych społeczeństw. Fundacja wspiera integrację Ukraińców mieszkających w Polsce, pomaga im w adaptacji do nowego środowiska. Szczególne znaczenie dla Fundacji ma promocja kultury i nauki, w tym organizacja wydarzeń kulturalnych i spotkań naukowych. W tym celu fundacja zrealizowała pod koniec 2016 r. projekt “Poznajemy Kraków” w ramach programu FIO Małopolska lokalnie. Od 2017 r. realizuje projekt „Sąsiedzki krąg” finansowany przez British Council, promujący kulturę i tradycję Ukrainy, Bułgarii oraz Polski.

Nie bez znaczenia jest również wspieranie i upowszechnianie rozwoju sportu, aktywności fizycznych oraz zdrowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Fundacja jest jedną z najprężniej działających w Polsce organizacji wspierających społeczność ukraińską w Polsce. Jest to ważne z perspektywy tematyki projektu, w którym kapitał społeczny tworzony ma być wokół tematu wspólnego dziedzictwa. Tymczasem współcześni Ukraińcy są potomkami XVI i XVII-wiecznych Rusinów, mieszkańców ówczesnego woj. ruskiego, podolskiego czy wołyńskiego oraz społeczeństwa Kozaków zaporoskich, będących jednym z głównych symboli tożsamości narodowej.

galeria

Aktualności

Skarbczyk

Kategorie:

Skip to content