Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce

Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce

www.oks-zolkiewka.pl

Ośrodek Kultury Samorządowej
w Żółkiewce

Ośrodek ma swoją siedzibę w Żółkiewce w powiecie krasnostawskim w woj. lubelskim. Miejscowość ta była gniazdem rodowym rodu Żółkiewskich, z którego pochodził hetman wielki koronny Stanisław (1547-1620). W ubiegłym roku obchodzony był w Polsce Rok Hetmana. Postać ta jest jedną z najsłynniejszych w historii I RP, pamiętana jako wódz wojsk, które pod Kłuszynem rozbiły przeważające siły moskiewsko-szwedzkie, a następnie wkroczyły na moskiewski Kreml. Hetman jako jeden z nielicznych w polskiej historii poniósł chwalebną śmierć na polu walki po bitwie pod Cecorą. Ośrodek był w ubiegłym roku współorganizatorem kilku inicjatyw lokalnych, które poświęcone były hetmanowi i jego epoce. Stowarzyszenie brało w nich udział przygotowując m.in. spektakl “Towarzysze ostatnich chwil hetmana” oraz wystawę “Twarze Hetmana”. W wydarzeniach tych brały udział jednak osoby spoza Żółkiewki – m.in. regionaliści z całego województwa. Wśród osób z najbliższej okolicy dominowali dorośli a zwłaszcza seniorzy. Oznacza to, że brakuje wśród młodszego pokolenia pasji do działania skupionego wokół lokalnego dziedzictwa. Ośrodek jest na etapie wykańczania nowego, nowoczesnego obiektu, w którym odbywać się będą projektowe spotkania.

Aktualności

Skarbczyk

Skip to content