Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce

Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce

www.oks-zolkiewka.pl

Ośrodek Kultury Samorządowej
w Żółkiewce

Ośrodek ma swoją siedzibę w Żółkiewce w powiecie krasnostawskim w woj. lubelskim. Miejscowość ta była gniazdem rodowym rodu Żółkiewskich, z którego pochodził hetman wielki koronny Stanisław (1547-1620), który został patronem Roku 2020 w całej Polsce.

Postać ta jest jedną z najsłynniejszych w historii I RP, pamiętana jako wódz wojsk, które pod Kłuszynem rozbiły przeważające siły moskiewsko-szwedzkie, a następnie wkroczyły na moskiewski Kreml. Hetman jako jeden z nielicznych w polskiej historii poniósł chwalebną śmierć na polu walki po bitwie pod Cecorą. Ośrodek był współorganizatorem kilku inicjatyw lokalnych, które poświęcone były hetmanowi i jego epoce, np: spektakl “Towarzysze ostatnich chwil hetmana”  czy wystawa “Twarze Hetmana”. 

Ośrodek przyciąga do siebie ludzi z bliskich i dalszych okolic: m.in. regionaliści z całego województwa lubelskiego znajdują tutaj przyjazną przystań. 

Ośrodek w 2021 roku przeniósł się do nowoczesnego obiektu, w którym znalazło się miejsce na bibliotekę, salę spotkań i warsztów, a także plac zabaw. Fasada budynku jest ozdbiona pięknymi nawiązaniami do polskiej husarii, co tym bardziej podkreśla więź Żółkiewki z lokalnym dziedzictwem.

GALERIA

Aktualności

Skarbczyk

Skip to content