Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Ponidzie”

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Ponidzie” (do 2022 jako: Ponidziańskie Stowarzyszenie Tukidydes) działa na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Stowarzyszenie inicjuje, wspiera  organizuje samemu różne form życia patriotycznego i kulturalnego. Propaguje ponadto kulturę fizyczną, oraz inne formy spędzania wolnego czasu jak, m.in. granie w gry planszowe.

Stowarzyszenie organizuje konkursy historyczne, lokalne wydarzenia patriotyczne a także wspiera liczne placówki szkolne i wychowawcze poprzez pozyskiwanie i przekazywanie im gier historycznych i książek. 

Były to działania:

  • “Akcja – książki dla biblioteki”, skierowana do placówek w powiecie buskim i kazimierskim;

  • Festiwal dawnych komputerów i gier;

  • Bieg uliczny “Tropem Wilczym” – jako partner regionalny na terenie powiatu buskiego;

  • liczne inne akcje związane z promowaniem kultury i sportu – samodzielnie i w kooperacji. 

Stowarzyszenie działa na terenie Ponidzia w woj. świętokrzyskim. Rejon ten posiada bardzo ciekawą i oryginalną, a także pełną szlachetnych wartości tolerancji, historię z okresu I RP. Swoje zbory lokowali tutaj protestanci, w tym bracia polscy (pozostałości w miejscowościach: Pęczelice, Szaniec, Kolosy). W ponidziańskim Pińczowie znajdował się jeden z największych ośrodków reformacyjnych w całej Rzeczpospolitej. Działali tu tak wybitni pedagodzy i myśliciele jak Faustyn Socyn, Jan Łaski czy Andrzej Lubieniecki. Z regionem tym związany jest też jednej z najsłynniejszych polskich pisarzy epoki I RP, którego twórczość prezentowana jest podczas szkoleni edukacji – Jan Chryzostom Pasek.

W sierpniu 2022 zmieniła się nazwa na: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne “Ponidzie”

 

galeria

Aktualności

Skarbczyk

Skip to content