wspólne dziedzictwo
wspólne pasje

Dziedzice Rzeczypospolitej

Barokowe kościoły. Zamki. Pałace. Ruiny dworków. Szable. Pieśni. Tradycje. Husarskie skrzydła. Ideały wolności. Zwyczaje… 

Wciąż otaczają nas ślady kulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nieraz niedostrzegalne, zapomniane, lecz wciąż oddziaływujące na kolejne pokolenia.

Fascynująca historia upadłego mocarstwa niesie ze sobą niejednoznaczny przekaz, pełen kontrowersji, patosu, chwały i boleści. Przez to żywy, bliski ludzkim emocjom. 

Dziedzicami tego państwa jesteśmy my: potomkowie zamieszkujący kraje dawnych ziem Rzeczypospolitej. Białorusini, Litwini, Łotysze, Polacy i Ukraińcy, ale też Ormianie czy Żydzi.

Czym jest program
Wspólne Dziedzictwo?

Dzieje I RP niosą ze sobą przesłanie o wartości budowania kompromisów w życiu społecznym oraz o możliwości współpracy pomimo różnic. 

Chcemy wykorzystać tę narrację aby połączyć pasjonatów z różnych stron kraju i zaprosić przedstawicieli mniejszości narodowych (szczególnie tych które współtworzyły wieloetniczną Rzeczpospolitą).

Tworzymy sieć ponadregionalnej współpracy w oparciu o dobro wspólne – dziedzictwo I Rzeczpospolitej. Dzięki temu aktywizujemy lokalne społeczności.

Co roku odnosimy się do ważnych, okrągłych rocznic z historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

2021: 400. rocznica WSPÓLNEGO ZWYCIĘSTWA pod Chocimiem w 1621 r.,
2022: 450. rocznica śmierci Zygmunta Augusta i wygaśnięcia WSPÓLNEJ DYNASTII Jagiellonów w 1572 r.,
2023: 450. rocznica pierwszej WSPÓLNEJ WOLNEJ ELEKCJI w 1573 r.

Partnerzy Wspólnego Dziedzictwa

Chcesz dołączyć do projektu?

JAKO ORGANIZACJA

Skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie i napisz do koordynatorów projektu.

JAKO UCZESTNIK

Wybierz najbliższego z Partnerów i skorzystaj z danych kontaktowych na jego podstronie.

WSPÓLNE DZIEDZICTWO
WSPÓLNE PASJE

Skip to content