Fundacja Armenian Foundation

Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce

fundacjaormianska.pl

Fundacja Armenian Foundation

Fundacja zajmuje się integracją i aktywizacją emigracji ormiańskiej w Polsce oraz popularyzacją dziedzictwa polskich Ormian. Jest najprężniej działającą tego typu organizacją w Polsce. Jej siedzibą jest Warszawa, w której okolicy mieszka bardzo dużo potomków polskich Ormian oraz przedstawicieli emigracji z Armenii z ostatnich kilkudziesięciu lat. Ormianie choć liczebnie stanowili promil społeczności I RP, to ich wpływ na kulturę oraz politykę zagraniczną był olbrzymi. To za pośrednictwem Ormian do Rzeczpospolitej docierała sztuka i kultura orientalna, z której czerpała polska szlachta tworząc z czasem m.in. strój narodowy (żupan, pas kontuszowy, wschodnie szable, karaceny itd.). Polscy Ormianie zajmowali się handlem z Orientem a także wysyłani byli z misjami dyplomatycznymi do tureckiego sułtana czy perskiego szacha – wykorzystywali wówczas swoje językowe talenty oraz szeroką wiedze o krajach muzułmańskich. Fundacja jako jedyny partner w projekcie posiada doświadczenie w zakresie tworzenia i wykorzystywania gier w edukacji dla dziedzictwa.

Członkowie Stowarzyszenia zaprojektowali w ubiegłych latach dla Fundacji 3 gry:

  1. „Ormianie na Dywanie” (2017)
  2. grę wielkoformatową „Zadwórze 1920” (2019)
  3. grę pudełkową „Zadwórze 1920” (2020).

Wszystkie ww. gry tworzone były jednak przy niewielkim udziale podopiecznych Fundacji. Dzięki udziałowi w tym projekcie podopieczni będą mogli aktywnie uczestniczyć w wartościowych pracach i zwiększyć siłę swojego społecznego kapitału. Fundacja nie posiada lokalu umożliwiającego organizację spotkań, ale współpracuje stale z instytucjami i placówkami, które umożliwiają bezpłatne lub odpłatne (po bardzo preferencyjnych stawkach) udostepnienie odpowiednich sal.

galeria

Aktualności

Skarbczyk

Skip to content