Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce

www.fundacjaormianska.pl

Fundacja Armenian Foundation

Fundacja zrodziła się z połączenia idei dwojga Ormian Polskich, którzy swoją pasję przełożyli na czyny i ciężką pracę. To entuzjaści stworzyli Fundację, której filarem była chęć przekazania wiedzy, historii i tradycji swoim potomkom.

Fundacja Armenian Foundation jest strukturą organizacyjną środowiska polskich Ormian. Ma status prawny i była bezpośrednio związana z istniejącym od 1981 r. Kołem Zainteresowań Kulturą Ormian, założonym przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym, w całkowicie konspiracyjnym kontekście polityczno – społecznym.

Głównym działaniem realizowanym przez Fundację Armenian Foundation jest kultywowanie tradycji i dziedzictwa Ormian polskich. Nie można pozwolić odejść im w niepamięć. Fundacja każdego dnia stara się ratować od zapomnienia i pielęgnować piękne ormiańskie wartości. Działalność Fundacji cechuje różnorodność obszarów, na których jest prowadzona.

 Czym się zajmujemy?

• Dbałością o nieprzerwaną ciągłość społeczności ormiańskiej w Polsce, poprzez regularne spotkania fundacyjne oraz spotkania świąteczne, na których stowarzyszeni, ale także goście z zewnątrz i sympatycy, mają okazję bliżej zapoznać się ze wszystkimi projektami prowadzonymi z ramienia Fundacji, a także aktualnościami dotyczącymi bieżących wydarzeń

• Kultywowaniem kultury poprzez źródła materialne, jakimi są wydawane na bieżąco i przekazywane do użytku publicznego pozycje literackie, m.in. tomy poezji czy albumy. Wiąże się to z ciągłym rozszerzaniem fundacyjnej biblioteki

• Działalnością integracyjną na rzecz mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce. Współpraca z organizacjami kultywującymi inną kulturę. Celem wzbogacania i spajania społeczeństwa obywatelskiego

• Promowaniem kultury dla szerszego i zewnętrznego grona odbiorców, poprzez imprezy okolicznościowe, takie jak dni mniejszości czy festiwale, na których popularyzowana jest muzyka ormiańska, a także tradycyjna kuchnia

• Wsparciem w obszarze społecznym – pomoc prawna, doradztwo zawodowe, opieka zdrowotna i pomoc edukacyjna dla obywateli byłych republik radzieckich

• Pomocą obywatelską – realizacja działań mających na celu wyrównanie szans grup słabszych oraz pomoc grupom zagrożonym czy poddanym społecznej, kulturowej i prawnej dyskryminacji

• Rozwijaniem obszaru naukowego, wspieranie merytoryczne wielu projektów badawczych, prowadzonych przez młodych naukowców i instytucje badawcze

• Ratowaniem od zapomnienia historii namacalnej: prowadzenie prac konserwatorskich na cmentarzach ormiańskich na terenach Kresów Wschodnich RP

• Pieczą nad zachowaniem pamięci i oddaniem należytej czci bohaterom pochodzenia ormiańskiego. Często związane z odsłonięciem miejsc pamięci czy ponownymi pochówkami osób zasłużonych, przy odpowiednich honorach

 

Obecnie, nasza Fundacja w dużym stopniu swoje działania dedykuje dzieciom i młodzieży, ponieważ wiemy, że to młode latorośla będą tworzyć naszą historię w przyszłości. Chcemy im podarować świadomość korzeni i źródeł, z których się zrodziliśmy. Co roku dzieci z rodzin ormiańskich wyjeżdżają na obozy wolontariackie organizowane przez nas na Kresach Wschodnich RP. Zwiedzają miejsca, gdzie ich dziadkowie i pradziadkowie pracowali, bawili się, żyli. Uczymy dzieci historii, poprzez podarowanie im jej żywego dotyku. Specjalnie dla młodych rozwijamy i wydajemy np. historyczne gry planszowe, w które każdy z nich może grać w domu i na specjalnie organizowanych imprezach dla dzieci i młodzieży:

  1. „Ormianie na Dywanie” (2017)
  2. grę wielkoformatową „Zadwórze 1920” (2019)
  3. grę pudełkową „Zadwórze 1920” (2020).
  4. Grę wielkoformatową „Chocim 1621” (2021)

 Armenian Foundation prowadzi również Szkółkę Ormiańską z siedzibą w Krakowie. Dzieci uczą się języka, historii, kultury i muzyki ormiańskiej, a także rozwijają swoje zdolności w Teatrzyku „Banali”.

galeria

Aktualności

Skarbczyk

Skip to content