Czym jest projekt “Wspólne Dziedzictwo. Wspólne Pasje”?

Myślą przewodnią projektu jest idea, że aktywizacja lokalnej społeczności powinna polegać na integracji wokół wspólnych zainteresowań, pasji, oraz poczucia tożsamości. Ludzie są najbardziej skłonni do działania, gdy jego tematyka dotyka ich otoczenia i znanych sobie odniesień kulturowych. A prawie w każdym zakątku kraju można znaleźć lokalne punkty odniesienia do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, które często nie są nawet z nią kojarzone.

Pomysł na działanie pod hasłem “Wspólnego Dziedzictwa” został rzucony przez Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie z Krakowa. Dzięki wsparciu go przez instytucje i organizacje z różnych stron kraju, ma szansę się urzeczywistnić. Partnerzy projektu wierzą, że popularyzacja wiedzy o tamtych czasach jest wartością samą w sobie, gdyż niesie ona przesłanie o wartości budowania kompromisów w życiu społecznym oraz o możliwości współpracy pomimo różnic.

Co zamierzamy wspólnie osiągnąć?

Chcemy wykorzystać pozytywne elementy narracji historycznej dla zbudowania mocnego kapitału społecznego, tj. grup pasjonatów Rzeczypospolitej Obojga Narodów złożonych z Polaków, jak i przedstawicieli mniejszości narodowych.

Dodatkowo naszym wspólnym celem jest stworzenie ponadregionalnej sieci współpracy w oparciu o dobro wspólne, jakim jest nasza wspólna historia. Dzięki udziałowi w projekcie poszczególni partnerzy wzbogacą swoje możliwości działania, ich oferta się poszerzy i stanie się bardziej atrakcyjna.
Przy okazji aktywnej pracy nad lokalnymi historiami, pasjonaci będą mogli wypracować swoje własne rozwiązania, prezentujące w atrakcyjny sposób lokalne dziedzictwo. Wpiszą się, dzięki temu, w szeroki kontekst historyczny całego kraju.

Do kogo kierujemy projekt?

Chcemy aby w każdym miejscu objętym projektem (teraz jak i w przyszłości) powstała grupa połączona miłością do swojej małej ojczyzny i chęcią do opowiedzenia o niej przy pomocy różnych metod.
Będzie tam miejsce dla pasjonatów lokalnej historii, opiekunów pomników, przewodników turystycznych, animatorów wydarzeń, graczy.
Ważne żeby taka grupa była wielopokoleniowa (aby łączyć doświadczenie starszych z energią młodych), chciała się rozwijać indywidualnie oraz na rzecz swojej wspólnoty.
Zapraszamy zarówno amatorów jak i profesjonalistów (np. pracowników instytucji
kultury, nauczycieli, edukatorów). Grupa powinna liczyć docelowo co najmniej 15-30 osób i cechować się trwałością.

W jaki sposób działamy?

W każdej z projektowych lokacji, wyszukujemy najciekawsze tradycje, miejsca i inne nawiązania do historii Pierwszej Rzeczpospolitej. Przyciągamy osoby zainteresowane tą tematyką i proponujemy im cykl zajęć aktywizujących, mających zwiększyć zaangażowanie we wspólnotę.

W tym celu przedstawiamy w jaki sposób prowadzić narrację historyczną i interpretować dziedzictwo w sposób innowacyjny. Bazując na rozlicznych ustaleniach naukowych, uważamy zastosowanie gier i zabaw za jedne z najskuteczniejszych metod przyswajania sobie wiedzy i dochodzenia do ważnych osobistych i zespołowych odkryć.

W ramach zajęć będzie można:

 • poznać gry planszowe, fabularne, interpretacyjne, oraz przeżyć wielką przygodę przy rozgrywce w grę wielkoformatową,
 • nauczyć się jak opowiadać o historii w sposób zajmujący
  należycie interpretować dziedzictwo,
 • poznać podstawowe narzędzia internetowe,
 • tworzyć scenariusze swoich własnych opowieści,
 • zaprojektować swoje własne, lokalne lub edukacyjne gry.

Pracując w zespołach, przy atrakcyjnych tematach, nawiązane relacje ulegną wzmocnieniu. Będzie się budowała wspólnota, która chętnie zaangażuje się na rzecz promocji i opieki swoich małych ojczyzn.

Jaką historię przedstawimy?

Na początek projektu proponujemy nawiązanie do okrągłych rocznic, ważnych z punktu widzenia wspólnego dziedzictwa Pierwszej Rzeczypospolitej.

2021: 400. rocznica WSPÓLNEGO ZWYCIĘSTWA pod Chocimiem w 1621 r.,
2022: 450. rocznica śmierci Zygmunta Augusta i wygaśnięcia WSPÓLNEJ DYNASTII
Jagiellonów w 1572 r.,
2023: 450. rocznica pierwszej WSPÓLNEJ WOLNEJ ELEKCJI w 1573 r.

Każda rocznica będzie okazją do zaprezentowania/wypróbowania innowacyjnych narzędzi animacyjnych i edukacyjnych, stworzonych specjalnie pod te wydarzenia i pozwalających na pracę grupową.

W oparciu o te inspiracje przechodzimy z uczestnikami zajęć do współpracy nad historiami lokalnymi i ukazujemy powiązania między “wielką historią” a “lokalnymi historiami”. W ten sposób na bazie wspólnego dziedzictwa I RP, powstaną mniejsze lokalne inicjatywy lokalnych pasjonatów historii.

Ramowy plan spotkań wygląda następująco:
2021 – dwudniowe spotkanie stacjonarne w miejscu wybranym przez partnera. Podczas spotkania uczestnicy wezmą udział w zajęciach integracyjnych, wysłuchają wykładu dot. lokalnych kontekstów wojny chocimskiej z 1621 r., zapoznają się z grami planszowymi związanymi z historią I RP, zagrają w narracyjną grę fabularną oraz będą częścią warsztatów interpretacji lokalnego dziedzictwa. W ich czasie poszukają interesujących wątków z najbliższej okolicy i stworzą scenariusz odpowiedniej opowieści.
Kilka tygodni później odbędzie się spotkanie on-line, podczas którego może powstać prosty film/prezentacja oparta o jeden ze scenariuszy.

2022 – dwudniowe spotkanie stacjonarne w miejscu wybranym przez partnera. Podczas spotkania uczestnicy wezmą udział w rozgrywkach w historyczne gry fabularne (RPG i larp) a także nauczą się je tworzyć i prowadzić.
W następującym po nim spotkaniu on – line powstanie scenariusz gry fabularnej/larpa/terenowej/miejskiej w oparciu o pomysły uczestników.

2023 – dwudniowe spotkanie stacjonarne w miejscu wybranym przez partnera. Uczestnicy zajęć wezmą udział w rozgrywce w wielkoformatową grę planszową “Złoty Wiek” poświęconą pierwszej wolnej elekcji oraz przejdą kurs tworzenia edukacyjnych gier planszowych. Podczas spotkania on – line, powstaną pomysły i scenariusze własnych gier.


W każdym roku będą się odbywać spotkania on – line liderów grup tworzących sieć partnerską, a także dla uczestników zajęć.

Chcesz dołączyć?

Co zapewniamy:

 • udział w unikatowym przedsięwzięciu,
 •  dostęp do eksperckiej wiedzy dot. popularyzowania dziedzictwa historycznego,
 •  organizację profesjonalnych warsztatów i szkoleń w łącznym wymiarze ok. 40h dla każdego z partnerów,
 •  pomoc w stworzeniu własnych projektów związanych z lokalnym dziedzictwem I RP (szkic wniosku, prototyp narzędzi, konsultacje, wyceny),
 •  możliwość nawiązania współpracy z innymi partnerami,
 •  współtworzenie sieci podmiotów zainteresowanych odkrywaniem potencjału
  lokalnego wspólnego dziedzictwa I Rzeczpospolitej,
 •  możliwość wzbogacenia lokalnych obchodów ważnych rocznic z historii Polski.

Czego oczekujemy od potencjalnego partnera:
– sformowania grupy uczestników i opieki nad nią pomiędzy spotkaniami,
– zapewnienia miejsca i warunków technicznych do corocznych spotkań,
– pomocy w promocji projektu na szczeblu lokalnym (prasa, radio, tv, internet),
– pozyskania w miarę możliwości środków na wkład własny (przez: wsparcie z samorządu, lokalne konkursy grantowe, sponsorzy, środki własne).

WSPÓLNE DZIEDZICTWO – WSPÓLNE PASJE

Organizator: Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie

www.pospoliteruszenie.net
https://www.facebook.com/PospoliteRuszenieKrakow
kontakt@pospoliteruszenie.net

Program: Nowe FIO
Operator: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Skip to content