Fundacja Tradycji Miast i Wsi

Fundacja Tradycji Miast i Wsi

Fundacja Tradycji Miast i Wsi

Fundacja zrzesza miłośników kultury i historii I Rzeczpospolitej. Aktualnie jednym z jej projektów jest prowadzenie Herberciarni (!) “Królestwo Bez Kresu” w Krakowie – miejsca spotkań osób pragnących inicjować działania na rzecz wspólnego dobra. Miejsce to, położne w centrum Krakowa, posłuży za lokalizację spotkań dla grupy zrekrutowanej przez Fundację.

Fundacja w szczególny sposób przybliża wspólną historię polskich Inflant (ob. Łotwa) i ma na swoim koncie projekty związane z aktywizacją społeczności polskiej na Łotwie. W okresie I RP Inflanty były co prawda tzw. “Kresami Kresów”, lecz miały istotny wkład w polską historię. To tam działali znani polscy bohaterowie. W tym roku obchodzimy 400. rocznicę śmierci Jana Karola Chodkiewicza, który pod Kircholmem na przedmieściach Rygi pokonał szwedzkiego króla.

Fundacja zajmuję się również działalnością muzyczną (pod kierunkiem Dawida Hallmanna), organizując wspólne śpiewanie pieśni z okresu I RP.

Ze wszystkich partnerów Fundacja działa najprężniej w nowoczesnych mediach społecznościowych stale poszerzając liczbę platform, na których jest dostępna. Zapewni to nie tylko szeroką promocję, ale i rekrutację uczestników z różnych środowisk.

Nasze organizacje współpracowały w przeszłości. W 2020 roku w ww. Herberciarni zorganizowane zostały “Hetmanalia” – oddolne obchody 400. rocznicy śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

galeria

Aktualności

Skarbczyk

Skip to content