Fundacja Białoruski Dom

belaruskidom.eu

Fundacja Białoruski Dom

Fundacja działa od ponad 10 lat i zajmuje się wspieraniem społeczności białoruskiej zamieszkującej Polskę. Udziela wsparcia zarówno osobom przymusowo opuszczającym Białoruś (z przyczyn politycznych represji) jak również emigrantom zarobkowym. Fundacja jest rozpoznawalna wśród społeczności białoruskiej, budzi zaufanie oraz jest dobrze oceniana. 

Ziemie białoruskie wchodziły w okresie I RP w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, drugiego po Koronie elementu składowego Rzeczpospolitej. Jakkolwiek bezzasadne wydają nam się spory dotyczące ustalania narodowości ówczesnych bohaterów w kategoriach nowoczesnych, to jednak obserwowane jest przywiązanie Białorusinów do tego okresu w historii. Uwypuklane są w białoruskiej narracji historie rodów wywodzących się z ziem białoruskich, ich udział w wojnie w obronie granic I RP, historia grodów, miast, zamków oraz miejsc związanych z ta historią. Okres I RP, to także złoty wiek języka białoruskiego (ruskiego), w którym powstawały dokumenty prawne (statuty litewskie), kroniki oraz tłumaczenia, np. Biblii.

Integracja oraz aktywizacja społeczności białoruskiej w Polsce powinna zatem koncentrować się wokół wspólnego dziedzictwa – tematów, które nas łączą bez większych kontrowersji. 

Fundacja aktywnie działa w mediach, jest rozpoznawalnym w Polsce i za granicą głosem Białorusinów domagających się swoich praw. 

galeria

Aktualności

Skarbczyk

Skip to content