Muzeum Kresów w Lubaczowie

Muzeum Kresów w Lubaczowie

muzeumkresow.eu

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, która od dziesięcioleci popularyzuję sztukę i historię Kresów. Muzeum posiada również oddział cerkiewny w pobliskim Radrużu. Obiekt ten został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obie miejscowości związane są z wydarzeniami z 1672 roku, podczas których ówczesny hetman a przyszły król Jan Sobieski wziął udział w słynnej “wyprawie na czambuły”, w czasie której dogonił i rozbił wojska tatarskie. Historia ta jest elementem lokalnego dziedzictwa kulturowego, z którą związane są miejscowe legendy, historie oraz zabytki małej architektury sakralnej.

Drugim ważnym zagadnieniem, które będzie rozwijane w trakcie spotkań będzie współżycie obywateli I RP wielu wyznań – prawosławnych, grekokatolików i katolików, którzy zamieszkiwali w tym rejonie. Muzeum posiada doskonałe warunki lokalowe. Część spotkań odbywać się będzie w głównej siedzibie w Lubaczowie a część w obiekcie z salą warsztatową obok cerkwi w Radrużu.

Dzięki zaangażowaniu społeczności powiatu lubaczowskiemu mamy szanse dotrzeć do osób, które pozbawione są możliwości udziału w aktywizujących projektach związanych z tworzeniem gier i innych narzędzi przybliżających lokalne dziedzictwo. Miejscowości tego powiatu są w sposób niewystarczający skomunikowany z większymi ośrodkami miejskimi w okolicy (np. Jarosławiem, Rzeszowem, Zamościem czy Lublinem).

Stowarzyszenie współpracowało w 2020 r. z Muzeum podczas realizacji projektu “Władaj słowem jak Żółkiewskim”, w którym wzięła udział młodzież z lubaczowskich szkół.

galeria

Aktualności

Skarbczyk

Skip to content