Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał
Oddział Muzeum Zamojskiego

W latach 1976-1980, kompleksowemu remontowi poddano zabytkowy budynek dawnego arsenału, po zakończeniu którego podjęto decyzję o powołaniu Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” w strukturach Muzeum Okręgowego. Tej wyspecjalizowanej placówce dydaktyczno- naukowej powierzono zadanie gromadzenia militariów oraz dokumentowania wojennych losów miasta i regionu. W roku 1984 udostępniono w „Arsenale” wystawę, zatytułowaną „Z tradycji wojskowych na Zamojszczyźnie 1580-1984”. Równolegle na terenach pofortecznych w otoczeniu Bastionu III rozpoczęto organizację wystawy plenerowej w oparciu o wycofany z użytkowania ciężki sprzęt wojskowy z okresu II wojny światowej i powojenny. Ekspozycja p.t. „Artyleria i broń pancerna z okresu II wojny światowej” została udostępniona w 1987 roku. Sukcesywnie modernizowana i uzupełniana o pozyskiwane egzemplarze innych rodzajów broni ciężkiej i sprzętu wojskowego funkcjonowała do r. 2011, ciesząc się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

W roku 2014 udostępniono ponownie do zwiedzania ekspozycję w zrewitalizowanym budynku Arsenału, oraz nowoczesne aranżacje muzealne w obiektach znajdujących się w zespole Arsenału i Bastionu III – dawnej prochowni i pawilonu wystawowego w kurtynie muru pomiędzy Bastionem III a Bramą Szczebrzeską, gdzie m.in. znalazły miejsce eksponaty ciężkiego sprzętu wojskowego, prezentowane na dawnej wystawie plenerowej.

Muzeum Zamojskie jest obecnie nowoczesną instytucją muzealną, znaną i cenioną w kraju i poza granicami. Oprócz gromadzenia i opracowywania zbiorów, organizowania wystaw i działalności edukacyjnej, prowadzi prace badawcze i dokumentacyjne, organizuje konferencje, także o charakterze międzynarodowym, publikuje katalogi wystaw i opracowania naukowe. 

Arsenał dołączył do projektu Wspólne Dziedzictwo jako czynny Partner w 2023, organizując rozgrywki 

GALERIA

Aktualności

Tekst współtwórcy

Informacje o organizowanych przez wydarzeniach i imprezach, w których braliśmy udział – już wkrótce będziemy zamieszczać na tej stronie.

Czytaj więcej »

Skarbczyk

Skip to content